Voorwaarden Drijver Goalie Academy

Algemeen:
1. De inschrijving voor Drijver Goalie Academy is persoonsgebonden en is zonder schriftelijk overleg met Drijver Goalie Academy niet overdraagbaar.

Veiligheid / aansprakelijkheid:
2. Deelnemende keepers zijn verplicht tijdens de training een volledige uitrusting te dragen:
– helm
– bodyprotector
– elleboogbeschermers
– keepersbroek
– tock (zowel voor jongens als meisjes)
– legguards, kickers en handprotectors
– bij zaaltrainingen dienen de kickers voorzien te zijn van zaalbandjes
– stick.

Zorg altijd voor een gevulde waterbidon!

3. Deelname aan de trainingen is op eigen risico. Drijver Goalie Academy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures opgelopen tijdens een training.

4. Drijver Goalie Academy is niet aansprakelijk voor schade aan en verlies van eigendommen van deelnemers.

Afwezigheid:
5. Trainingen gaan altijd door tenzij deze schriftelijk (via mail, WhatsApp of SMS) door Drijver Goalie Academy worden afgezegd. Mocht een training door omstandigheden onverhoopt niet doorgaan, zal deze altijd op een later tijdstip alsnog gegeven worden door Drijver Goalie Academy.

6. Indien de keeper door een geldige reden een training mist, kan deze in overleg met Drijver Goalie Academy ingehaald worden op een van onze andere Academies. Dit kunt u aanvragen via een mailtje naar [email protected]

Training die op dezelfde dag door de keeper wordt afgezegd of zonder afzeggen niet wordt bijgewoond, brengen wij in rekening of vervalt.

In geval van langdurig ziekte/blessure kunt u een tegoed ontvangen voor een vervolgtraining. Gemiste trainingen dienen binnen het trainingseizoen ingehaald te worden. Het is niet mogelijk om gemiste veldtrainingen in te halen tijdens onze zaaltrainingen. Restitutie van geld of het overhevelen van gemiste trainingen naar het volgende seizoen is niet mogelijk.

Betaling:
7. De betaling, waarvoor een factuur wordt gestuurd, dient 8 dagen voor de start van eerste training voldaan te zijn of binnen de gestelde termijn op de factuur. Indien er een betalingsregeling is getroffen met Drijver Goalie Academy, dan dient de eerste betaling 8 dagen voor de start van de eerste training voldaan te zijn of binnen de gestelde betalingstermijn, vermeld op de factuur.

Indien u betaling in gedeeltes bent overeengekomen met Drijver Goalie Academy en de keeper besluit het seizoen niet af te maken, dan zal er een verrekening plaatsvinden over de reeds afgenomen trainingen en de trainingen die u niet meer afneemt, omdat u een korting krijgt voor een heel seizoen. Voor het prijsverschil ontvangt u een factuur.

Betaling van losse (zaal-)training: verhindering ontslaat u niet van betaling, daar wij het juiste aantal trainers inplannen. De gemiste training kan op een andere datum ingehaald worden of een andere keeper kan in jouw plaats deze training volgen, mits vooraf overlegd met Drijver Goalie Academy.

De 25 weken DGA-training en de DGA zaal- of midwintertraining zijn niet met elkaar verbonden. De keeper kan zich inschrijven voor de 25 weken en apart daarvan ook voor de zaaltraining of andersom. De twee zaaltrainingen die onderdeel uitmaken van de 25 weken training, staan los van de DGA zaal- of midwintertraining, waar de keeper zich apart voor kan opgeven. Het is niet mogelijk om de twee zaaltrainingen te verrekenen met de DGA zaal- of midwintertraining. Indien de zaaltraining geen doorgang kan vinden, zullen de twee zaaltrainingen behorende bij de 25 weken DGA-training omgezet worden in veldtraining.

Bij de DGA zaal- of midwintertraining geldt: indien er minder dan 3 keepers hebben ingeschreven voor een trainingsblok, zal het trainingsblok worden verplaatst naar het blok met de meeste inschrijvingen. U krijgt daar tijdig bericht over.

Genoemde prijzen op onze website zijn inclusief btw.

Kleding
8. Iedere keeper die zich inschrijft voor de 25 weken trainingen krijgt een uniek OBO-keepershirt, speciaal ontworpen voor Drijver Goalie Academy. De waarde van het shirt kan niet in geld worden omgezet of verminderd worden op het aantal trainingen. Het shirt is onderdeel van het lidmaatschap bij Drijver Goalie Academy.

9. Alle keepers die het shirt hebben ontvangen zijn verplicht deze te dragen tijdens de trainingen, zoals het shirt bij een hockeyclub.

Proeftraining
10. Een keeper kan éénmaal meedoen met de proeftraining. Daarna kan je lid worden of een losse training meedoen tegen het dan geldende tarief. Ook voor het volgen van een proeftraining geldt punt 1 t/m 5. Kom je na de proeftraining vast bij ons trainen met een minimum van 10 trainingen, dan wordt het kenningsmakingstarief van € 25,- verrekend met het lidmaatschap.

Beeldmateriaal
11. Drijver Goalie Academy behoudt zich het recht voor het gemaakte beeldmateriaal, zoals foto’s en video’s, te gebruiken voor eigen doeleinden, w.o. onze folder, website, Facebook en Instagram. Indien u geen toestemming geeft dat Drijver Goalie Academy het beeldmateriaal van u of uw kind gebruikt, dient u dit schriftelijk te melden via [email protected], voordat u zich of uw kind opgeeft voor een training/clinic bij Drijver Goalie Academy.

Mailadres
12. Na mailcontact met Drijver Goalie Academy word je automatisch opgenomen in ons mailingbestand. Je kunt je hier te allen tijde voor uitschrijven door in de ontvangen mailing op ‘afmelden’ te klikken.

Corona 
13. De aangescherpte coronaregels van zijn van kracht. Er mag geen publiek op het complex, geen ouders bij de trainingen, er gelden vaste looproutes, het clubhuis is dicht en de kleedkamers en douches zijn gesloten. De toiletten blijven nog wel open, maar maak hier beperkt gebruik van. Drijver Goalie Academy ziet er streng op toe dat ouders en keepers zich aan de regels houden, om zo te voorkomen dat er sancties volgen voor de clubs waar wij de trainingen geven.

Uiteraard geldt ook bij de Drijver Goalie Academy:
• Ben je verkouden, heb je pijn in je keel of heb je koorts, BLIJF THUIS.
• Als iemand in je omgeving ziek is, huisgenoten/ouders/broers/zussen etc. BLIJF THUIS.
• Blijf nadenken over alle gebruikelijke hygiënevoorschriften en richtlijnen als hoesten in je elleboog etc. en voer ze ook uit.