Voorwaarden Drijver Goalie Academy

Algemeen:
1. De inschrijving voor de Drijver Goalie Academy is persoonsgebonden en is zonder schriftelijk overleg met de Drijver Goalie Academy niet overdraagbaar.

Veiligheid / aansprakelijkheid:
2. Deelnemende keepers zijn verplicht tijdens de training een volledige uitrusting te dragen:
– helm
– bodyprotector
– elleboogbeschermers
– keepersbroek
– tock (zowel voor jongens als meisjes)
– legguards, kickers en handprotectors
– bij zaaltrainingen dienen de kickers voorzien te zijn van zaalbandjes
– stick.

Zorg altijd voor een gevulde waterbidon!

3. Deelname aan de trainingen is op eigen risico. Drijver Goalie Academy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures opgelopen tijdens een training.

4. Drijver Goalie Academy is niet aansprakelijk voor schade aan en verlies van eigendommen van deelnemers.

Afwezigheid:
5. Trainingen gaan altijd door tenzij deze schriftelijk (via mail, WhatsApp of SMS) door de Drijver Goalie Academy worden afgezegd. Mocht een training door onverhoopte omstandigheden niet doorgaan, zal deze altijd op een later tijdstip alsnog gegeven worden door de Drijver Goalie Academy.

6. Gemiste trainingen kunnen schriftelijk via een mailtje naar [email protected] op een van de andere Drijver Goalie Academies worden ingehaald of een andere keeper kan in jouw plaats deze training volgen, mits vooraf overlegd met de Drijver Goalie Academy.

Training die op dezelfde dag wordt afgezegd of zonder afzeggen niet wordt bijgewoond, brengen wij in rekening of vervalt.

In geval van langdurig ziekte/blessure kan men een tegoed ontvangen voor een vervolgtraining. Gemiste trainingen dienen binnen het trainingseizoen ingehaald te worden. Het is niet mogelijk om gemiste veldtrainingen in te halen tijdens onze zaaltrainingen. Restitutie van geld of het overhevelen van gemiste trainingen naar het volgende seizoen is niet mogelijk.

Betaling:
7. De betaling, waarvoor een factuur wordt gestuurd, dient 8 dagen voor de start van eerste training voldaan te zijn of binnen de gestelde termijn op de factuur. Indien er een betalingsregeling is getroffen met de Drijver Goalie Academy, dan dient de eerste betaling 8 dagen voor de start van de eerste training voldaan te zijn of binnen de gestelde betalingstermijn, vermeld op de factuur.

Betaling van losse zaaltraining: verhindering ontslaat u niet van betaling, daar wij het juiste aantal trainers inplannen. De gemiste training kan op een andere datum ingehaald worden of een andere keeper kan in jouw plaats deze training volgen, mits vooraf overlegd met de Drijver Goalie Academy.

De 25 weken DGA-training en de 5 (Amsterdam) of 7 (Hillegom) weken DGA zaaltraining zijn niet met elkaar verbonden. De keeper kan zich inschrijven voor de 25 weken en apart daarvan ook voor de zaaltraining of andersom. De twee zaaltrainingen die onderdeel uitmaken van de 25 weken training, staan los van de 5 of 7 weken zaaltraining, waar de keeper zich apart voor kan opgeven. Het is niet mogelijk om de twee zaaltrainingen te verrekenen met de 5 of 7 weken zaaltraining. De keeper die zich bijvoorbeeld zowel voor de 25 weken training áls voor de 7 weken zaaltraining opgeeft, heeft in principe dus 9 zaaltrainingen.

Genoemde prijzen in onze website zijn inclusief btw.

Kleding:
8. Iedere keeper die zich inschrijft voor de 25 weken trainingen krijgt een uniek OBO-keepershirt, speciaal ontworpen voor de Drijver Goalie Academy. De waarde van het shirt kan niet in geld worden omgezet of verminderd worden op het aantal trainingen. Het shirt is onderdeel van het lidmaatschap bij de Drijver Goalie Academy, zoals het shirt bij een hockeyclub.

9. Alle keepers die het shirt hebben ontvangen zijn verplicht deze te dragen tijdens de trainingen.

Proeftraining
11. Een keeper kan éénmaal meedoen met de gratis proeftraining. Daarna kan men lid worden of een losse training meedoen tegen het dan geldende tarief. Ook voor het volgen van een proeftraining geldt punt 1 t/m 5.

Beeldmateriaal
11. De Drijver Goalie Academy behoudt zich het recht voor het gemaakte beeldmateriaal, zoals foto’s en video’s, te gebruiken voor eigen doeleinden, w.o. onze website, Facebook en Instagram. Indien u geen toestemming geeft dat de Drijver Goalie Academy het beeldmateriaal van u of uw kind gebruikt, dient u dit schriftelijk te melden via [email protected], voordat u zich of uw kind opgeeft voor een training/clinic bij de Drijver Goalie Academy.