Algemeen:
1. De inschrijving voor een clinic van Drijver Goalie Academy is persoonsgebonden en is zonder schriftelijk overleg met Drijver Goalie Academy niet overdraagbaar. Drijver Goalie Academy behoudt zich het recht voor de deelname te weigeren, indien de keeper niet voldoet aan de eisen voor inschrijving.

Veiligheid / aansprakelijkheid:
2. Deelnemende keepers zijn verplicht tijdens de training een volledige uitrusting te dragen:
– helm
– bodyprotector
– elleboogbeschermers
– keepersbroek
– tock (zowel voor jongens als meisjes)
– legguards, kickers en handprotectors
– bij zaaltrainingen dienen de kickers voorzien te zijn van zaalbandjes
– stick.

Zorg altijd voor een gevulde waterbidon en train niet op een lege maag!

3. Deelname aan de clinic is op eigen risico. Drijver Goalie Academy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures opgelopen tijdens een training.

4. Drijver Goalie Academy is niet aansprakelijk voor schade aan en verlies van eigendommen van deelnemers.

Afwezigheid:
5. De clinic gaan altijd door tenzij deze schriftelijk (via mail, WhatsApp of SMS) door Drijver Goalie Academy wordt afgezegd. Mocht een clinic door omstandigheden onverhoopt niet doorgaan, zal deze altijd op een later tijdstip alsnog gegeven worden door Drijver Goalie Academy.

6. Indien de keeper door een geldige reden de clinic mist, kan deze in overleg met Drijver Goalie Academy door een andere keeper worden gevolgd. Dit kunt u aanvragen via een mailtje naar [email protected]. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.

Uitzonderingen kunnen door Drijver Goalie Academy  gemaakt worden m.b.t. restitutie, mits de geldige afmelding tot 72 uur voor aanvang van het evenement via [email protected] is doorgegeven. Administratiekosten ad. € 2,50 bij annuleringen kunnen in rekening gebracht worden.

Indien de keeper niet aan de eisen voor de clinic voldoet en toch is ingeschreven, kan de keeper niet meedoen. Het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder aftrek van administratiekosten ad. € 2,50.

Genoemde prijzen op onze website zijn inclusief btw.

Beeldmateriaal
7. Drijver Goalie Academy behoudt zich het recht voor het gemaakte beeldmateriaal, zoals foto’s en video’s, te gebruiken voor eigen doeleinden, w.o. onze folder, website, Facebook en Instagram. Indien u geen toestemming geeft dat Drijver Goalie Academy het beeldmateriaal van u of uw kind gebruikt, dient u dit schriftelijk te melden via [email protected], voordat u zich of uw kind opgeeft voor een training/clinic bij Drijver Goalie Academy.

Mailadres
8. Na mailcontact met Drijver Goalie Academy word je automatisch opgenomen in ons mailingbestand. Je kunt je hier te allen tijde voor uitschrijven door in de ontvangen mailing op ‘afmelden’ te klikken.

Indien van toepassing
Coronaprotocol 
Ouders en andere enthousiaste toeschouwers zijn van harte welkom om te blijven kijken, mits de Coronamaatregelen dit toestaat! Daarbij dienen zij alle relevante regels van de club in acht te nemen. Dit geldt uiteraard ook voor de deelnemers.